ฮ่องกงเลิฟสตอรี่ HONG KONG LOVE STORIES 2020

ฮ่องกงเลิฟสตอรี่ HONG KONG LOVE STORIES 2020

เรื่องย่อ : ฮ่องกงเลิฟสตอรี่ HONG KONG LOVE STORIES 2020
เฉินสือหล่าง ดีไซน์เนอร์หนุ่มที่มีความรักมั่นคงอยู่กับ ชิวข่ายฉี แฟนสาวซึ่งรักกันมา 7 ปี แต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจแต่งงานการปรับตัวเข้าหากันจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องของที่อยู่มาเป็นเงื่อนไข ภายใต้เรื่องราวของความรักเนื้อหายังเล่าถึงการใช้ชีวิตของหนุ่มสาวภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ของชาวฮ่องกง

 

 

 

HONG KONG LOVE STORIES 2020
Chen Shilang, a young designer who is in love with his girlfriend Qiu Kaiqi, has been in love for 7 years. address is conditional Under the story of love, the content also tells about the lives of young people under the new lifestyle of Hong Kong people.

 

 

 

 

香港愛情故事 2020
年輕設計師陳世朗與女友邱凱琪相戀7年。地址是有條件的愛情故事下,內容也講述了香港人新生活方式下年輕人的生活。