ราชินีนักเจรจาของผม MY BARGAIN QUEEN 2021

ราชินีนักเจรจาของผม MY BARGAIN QUEEN 2021

เรื่องย่อ : ราชินีนักเจรจาของผม MY BARGAIN QUEEN 2021
เซี่ยเฉียนเฉี่ยน (อู๋จิ่นเหยียน) ถูกเหอจือเจวี้ยน (หม่าซือเชา) แฟนหนุ่มบอกเลิกโดยไม่ตั้งตัว เธอไล่ตามเขาแต่ถูกผู้จัดการโรงแรม เซิ่งเจ๋อหนิง (หลินเกิงซิน) ขัดขวางไว้ บาดแผลในครั้งนี้ทำให้เซี่ยเฉี่ยนคิดว่าตนจะไม่กลับมาเหยียบโรงแรมฉางเซิ่งอีกเป็นครั้งที่สอง ผ่านไปสองปีเซี่ยเฉี่ยนก่อตั้งบริษัทรับเจรจาไกล่เกลี่ย Worth or not แต่การเงินของบริษัทก็เข้าขั้นสภาวะวิกฤต ในฐานะประธานบริษัทเซี่ยเฉี่ยนจึงต้องรับทุกงานที่เข้ามาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งลูกค้าคนแรกในรอบหลายเดือนของเซี่ยเฉี่ยนก็ดันมีข้อกำหนดมาว่าต้องการจัดงานหมั้นที่โรงแรมฉางเซิ่งเท่านั้น เซี่ยเฉี่ยนไม่มีทางเลือกจึงต้องเป็นฝ่ายนัดเจรจาต่อรองกับผู้จัดการคนที่เธอเกลียดขี้หน้า และต้องงัดทุกกลยุทธ์นักเจรจาให้เขายอมเซ็นสัญญาให้ได้

 

MY BARGAIN QUEEN 2021
Xia Qianqian (Wu Jinyan) is accidentally broken up by his boyfriend He Zhijuan (Ma Si Chao). She chased after him but was hit by the hotel manager. Sheng Zhening (Lin Gengxin) intervened, this wound made Xia Qian think that he would not come back to the Changsheng Hotel a second time. Two years later, Xiaqian established a mediation firm Worth or not, but the company's finances were in a critical state.The Xiaqian Company had to accept every job that inevitably came in. Xia Qian's first customer in months had a stipulation that he only wanted to hold an engagement party at the Changsheng Hotel. Xia Qian had no choice and had to negotiate with the manager she hated. And must break every strategy of the negotiator to allow him to sign a contract.

 

我的討價還價女王 2021
夏芊芊(吳謹言飾)意外被男友何志娟(馬思超飾)分手。她追了上去,卻被酒店經理打了。盛哲寧(林更新)插手,這個傷口讓夏倩覺得自己不會第二次回到長盛酒店了。兩年後,夏倩成立了調解公司 Worth 與否,但公司的財務處於危急狀態。夏倩公司不得不接受每一項不可避免的工作。夏倩幾個月來的第一個客戶有一個規定,他只想. 在長盛酒店舉行訂婚派對。夏倩沒辦法,只好跟她討厭的經理交涉。並且必須打破談判者的每一個策略,才能讓他簽訂合同。