รหัสลับข้ามเวลา SISYPHUS: THE MYTH 2021

รหัสลับข้ามเวลา SISYPHUS: THE MYTH 2021

เรื่องย่อ : รหัสลับข้ามเวลา Sisyphus:the mayth
เรื่องราวของฮันแทซอล (รับบทโดยโชซึงอู) ผู้ที่สามารถทำให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงสัญชาติเกาหลี กลายเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลา แต่แล้วทุกอย่างกลับพลิกผัน เมื่อเขาได้พบกับ คังซอแฮ (รับบทโดยพัคชินฮเย) สุดยอดนักรบที่ย้อนเวลากลับมาช่วยเขา การเดินทางข้ามเวลานั่นทำให้เขาได้พบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับการตายของพี่ชายเมื่อ 10 ปีก่อน ว่าแท้จริงแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ธรรมดาอย่างเรา ๆ บนโลกนี้ด้วย และการเดินทางข้ามมิติเวลาอันสุดระทึก เพื่อปกป้องโลกใบนี้จึงเริ่มต้นขึ้น

Sisyphus:the mayth
Han Tae Sol's story (played by Cho Seung Woo) who can make a Korean high-tech company become internationally recognized with time travel technology But then everything turned upside down. When he meets Kang Seo Hae (played by Park Shin Hye), the ultimate warrior who goes back in time to help him. That time travel led him to discover some truths about his brother's death 10 years ago.

 

시지프스:더 메이스
한태솔의 이야기 대한민국 하이테크 기업을 만들 수 있는 (조승우) 국제적으로 인정받다 시간 여행 기술로 그러나 모든 것이 뒤집혔습니다. 그를 돕기 위해 과거로 시간을 되돌린 궁극의 전사 강서해(박신혜)를 만난다. 그 시간 여행을 통해 그는 10년 전 동생의 죽음에 대한 몇 가지 진실을 알게 되었습니다.