ปมฆ่า ขนานโลก TRAIN 2020

ปมฆ่า ขนานโลก TRAIN 2020

Train ปมฆ่า ขนานโลก

โครงกระดูกจำนวนมากถูกพบบนรางรถไฟของสถานีรถไฟที่ปิดตัวลง ศพเหล่านี้มาจากไหนและใครเป็นคนฆ่าคนเหล่านี้กัน โลกแยกออกเป็นสองโลกในคืนที่เกิดการฆาตกรรมเมื่อ 12 ปีก่อน โดวอนไล่ตามความจริงที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลคู่ขนาน ซีรีส์ เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความต่างระหว่างสองโลกที่แตกต่างกัน

Train

Many skeletons were found on the tracks of a closed train station. Where did these corpses come from and who killed them? Split into two worlds on the night of a murder 12 years ago, Dowon pursues hidden truths in parallel universes. This series illustrates the differences between two different worlds.

기차

폐쇄된 기차역의 선로에서 많은 해골이 발견되었습니다. 이 시체들은 어디에서 왔으며 누가 죽였습니까? 12년 전 살인 사건의 밤, 두 개의 세계로 갈라진 도원은 평행우주에서 숨겨진 진실을 쫓는다. 이 시리즈는 서로 다른 두 세계의 차이점을 보여줍니다.