รักผ่านหน้าต่าง THROUGH MY WINDOW 2022

รักผ่านหน้าต่าง THROUGH MY WINDOW 2022

เรื่องย่อ :รักผ่านหน้าต่าง THROUGH MY WINDOW 2022
เมื่อหนุ่มข้างบ้านที่ราเกลแอบปิ๊งมานานเริ่มจะมีใจให้ ความสัมพันธ์แสนหวานจึงเริ่มต้นขึ้น แต่จะทำอย่างไรเมื่อครอบครัวเขาไม่ปลื้มกับรักครั้งนี้

 

 

 

THROUGH MY WINDOW 2022
When the guy next door that Raquel has had a crush on for a long time begins to have a heart for him. So a sweet relationship began. But what to do when his family is not happy with this love

 

 

내 창을 통해 2022
Raquel이 오랫동안 짝사랑했던 옆집 남자가 Raquel에게 마음을 갖기 시작하면서. 그렇게 달콤한 관계가 시작되었습니다. 그러나 그의 가족이이 사랑에 만족하지 않을 때해야 할 일