เดอะเพ้นเฮาส์ 2 THE PENTHOUSE 2 2021

เดอะเพ้นเฮาส์ 2 THE PENTHOUSE 2 2021

เรื่องย่อ : เดอะเพ้นเฮาส์ 2 THE PENTHOUSE 2

ซอจินได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการเส้นเสียงอักเสบรุนแรง และหมอก็บอกให้เธอยกเลิกงาน คอนเสิร์ต อีกทั้งยังเตือนว่าถ้ายังร้องเพลงต่อไป เธออาจจะไม่ได้เสียงกลับคืนมาก็ได้ ทว่า เธอก็ไม่สามารถยอมแพ้กับงาน คอนเสิร์ต ประวัติศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี เพราะมันอาจจะทำลายชื่อเสียงของเธอได้ ในขณะเดียวกัน ยุนชอลก็ไปหาดันแทที่ออฟฟิศ และ ขอให้เขาได้เข้าร่วมเฮราคลับอีกครั้ง

THE PENTHOUSE 2

Seo Jin was diagnosed with severe vocal corditis. And the doctor told her to cancel the concert. They also warn that if they continue to sing She might not get her voice back, but she couldn’t give up on the 20th anniversary concert as it could damage her reputation. meanwhile Yoon Chul went to see Dan Tae at the office. and asked him to join the Hera Club again.

더 펜트하우스 2

서진은 중증 성대염 진단을 받았다. 그리고 의사는 그녀에게 콘서트를 취소하라고 말했습니다. 그들은 또한 그들이 계속 노래하면 그녀는 목소리를 되찾지 못할 수도 있지만 20주년 콘서트를 포기할 수는 없었다. 한편 윤철은 사무실에 단태를 만나러 갔다. 그리고 다시 헤라클럽에 가입해달라고 부탁했다.