หัวใจไม่มีกรอบ REVOLUTIONARY LOVE 2017

หัวใจไม่มีกรอบ REVOLUTIONARY LOVE 2017

เรื่องย่อ : หัวใจไม่มีกรอบ REVOLUTIONARY LOVE 2017
ตอนที่บยอนฮยอกมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อโดยสมัครใจ คังซูกรุ๊ปก็เกิดปัญหาใหญ่ แทนที่จะสนใจการสอบสวน ฮยอกเอาแต่สนใจว่าจุนกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ ระหว่างนั้น จุนก็อดเป็นห่วงฮยอกไม่ได้

 

 

REVOLUTIONARY LOVE 2017
When Byun Hyuk voluntarily appeared in front of the media. Kang Soo Group had a big problem. Instead of focusing on the investigation Hyuk only cared about what Joon was thinking. Meanwhile, Jun couldn't help but worry about Hyuk.

 

혁명적인 사랑 2017
변혁이 자발적으로 언론에 나왔을 때. 강수그룹은 큰 문제가 있었다. 수사에 집중하기 보다는 혁은 준의 생각만 신경쓰고, 준은 혁을 걱정하지 않을 수 없었다.