กระต่ายซ่าพาโลกป่วน ภารกิจสู่ดาวอังคาร RABBIDS INVASION MISSION TO MARS 2022

กระต่ายซ่าพาโลกป่วน ภารกิจสู่ดาวอังคาร RABBIDS INVASION MISSION TO MARS 2022

เรื่องย่อ : กระต่ายซ่าพาโลกป่วน ภารกิจสู่ดาวอังคาร RABBIDS INVASION MISSION TO MARS 2022
แทนที่จะเป็นหุ่นยนต์สุดแกร่ง พวกเขากลับส่งกระต่ายไปทำภารกิจ มาร่วมสนุกกับก๊วนป่วงสุดเพี้ยนแก๊งนี้ในภารกิจเดินทางสู่ดาวอังคารที่ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเลย

RABBIDS INVASION MISSION TO MARS 2022
instead of the most powerful robot Instead, they sent the rabbit on a mission. Join this crazy gang on a journey to Mars that nothing goes according to plan.

년 화성에 대한 래비드 침공 임무2022
가장 강력한 로봇 대신 토끼를 임무로 보냈습니다. 계획대로 되지 않는 화성으로의 여행에 이 미친 갱단에 합류하세요.