มูฟ ทู เฮเว่น MOVE TO HEAVEN 2021

nel DASHBOARD ADD VIDEO VIDEO BACKUP CATEGORY SETTING PROCESS มูฟ ทู เฮเว่น MOVE TO HEAVEN 2021

เรื่องย่อ :  มูฟ ทู เฮเว่น Move to heaven
กือรู (ทังจุนซัง) เป็นชายหนุ่มที่มีอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาท เขาทำงานให้กับธุรกิจของพ่อที่ชื่อว่า “Move to Heaven” เป็นงานที่จัดการสิ่งของที่ผู้เสียชีวิตทิ้งเอาไว้ จนวันหนึ่งพ่อของเขาเสียชีวิตลง เขาก็เหลือตัวคนเดียว เมื่อเวลาผ่านไป เขาก็ได้พบกับซังกู (อีเจฮุน) นักศิลปะการต่อสู้ที่เคยเข้าคุกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของเขา และในที่สุดซังกูกลายเป็นผู้พิทักษ์ของกือรู

Move to heaven
Ge Ru (Tang Joon Sang) is a young man with Asperger Syndrome, a condition caused by abnormal functioning of the nervous system. He works for his father’s business called “Move to Heaven” that handles the items left behind by the deceased. Until one day his father died. He was left alone. over time He meets Sang Goo (Lee Je Hoon), a martial artist who goes to jail because of what happened in his fight. And finally, Sang-gu becomes Geuru’s guardian.

 

천국으로 이동
게루(탕준상)는 신경계의 이상으로 인한 아스퍼거 증후군을 앓고 있는 청년입니다. 그는 고인이 남긴 물건을 처리하는 '무브 투 헤븐'이라는 아버지의 사업을 위해 일합니다. 어느 날 아버지가 돌아가시기 전까지. 그는 혼자 남았다. 시간이 지남에 따라 그는 싸움에서 일어난 일 때문에 감옥에 갇힌 무술가 상구(이제훈)를 만난다. 그리고 마침내 상구가 게루의 수호자가 된다.