สาวน้อยผู้เห็นวิญญาณ MIERUKO-CHAN 2021

สาวน้อยผู้เห็นวิญญาณ MIERUKO-CHAN 2021

เรื่องย่อ : สาวน้อยผู้เห็นวิญญาณ MIERUKO-CHAN 2021
เรื่องราวของสาวน้อยนาม Miko ผู้ใช้ชีวิตปกติธรรมดา ว่าวันหนึ่งชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อเธอได้เริ่มมองเห็น “สิ่งผิดปกติ” ที่ไม่มีใครเห็น และถึงแม้ว่าเธอจะหวาดกลัวแค่ไหน สิ่งที่เธอเลือกจะทำก็คือใช้ชีวิตของเธอต่อไปโดยทำเป็นไม่เห็น และไม่สนใจพวกมันพร้อมๆ กับข่มความกลัวของตัวเองไว้ เพื่อให้ตัวเองและเพื่อนของเธอปลอดภัยจากสิ่งที่เธอเห็น! เรื่องราวของเด็กสาวผู้ต้องรับมือกับสิ่งเหนือธรรมชาติพร้อมกับแกล้งทำเป็นไม่เห็นพวกมันก็ได้เริ่มต้นขึ้น

 

 

MIERUKO-CHAN 2021
The story of a girl named Miko who lives a normal life. that one day her life began to change when she began to see "Something wrong" that no one sees And no matter how scared you are What she chose to do was to continue living her life without her sight. and ignore them at the same time with suppressing his own fear To keep herself and her friends safe from what she saw! The story of a young girl in need
Coping with the supernatural while pretending to not see them begins.

 

MIERUKO-陳 2021
一個名叫 Miko 的女孩過著普通生活的故事。有一天,當她開始看到沒有人看到的“錯事”時,她的生活開始發生變化無論你多麼害怕,她選擇做的是繼續在沒有她的視線的情況下過她的生活。並在壓制自己恐懼的同時忽略它們以保護自己和她的朋友免受她所看到的一切!一個需要幫助的年輕女孩的故事
在假裝看不見的同時應對超自然現像開始了。