รักจูงรัก LOVE AND LEASHES 2022

รักจูงรัก LOVE AND LEASHES 2022

เรื่องย่อ : รักจูงรัก LOVE AND LEASHES 2022
หนุ่มสาวออฟฟิศสองคนตกลงปลงใจเป็นคู่ขาที่แสวงหาความสุขจากความเจ็บปวดของกันและกัน จนกระทั่งค้นพบกับความรักจากประสบการณ์เสียวซ่านในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

LOVE AND LEASHES 2022
Two young office workers agree to become partners seeking pleasure from each other’s pain. Until he discovered love from a thrilling experience like never before.

사랑과 끈 2022
두 젊은 회사원은 서로의 고통에서 즐거움을 찾는 파트너가 되기로 동의합니다. 그가 전에 없었던 짜릿한 경험에서 사랑을 발견하기 전까지.