กริด GRID 2022

กริด GRID 2022

เรื่องย่อ : กริด GRID 2022
ว่าด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง และช่วยฆาตกร เจ้าหน้าที่รัฐและนักสืบจึงต้องร่วมกันค้นหาความจริง

 

GRID 2022
In the story of a mysterious creature that saves humanity from a crisis reappears and saves a killer, government agents and detectives must join forces to uncover the truth.

 

그리드 2022
위기에서 인류를 구한 수수께끼의 생물이 다시 나타나 살인자를 구하는 이야기에서 정부 요원과 형사는 진실을 밝히기 위해 힘을 합쳐야 합니다.