Godzilla Against MechaGodzilla (Gojira X Mekagojira) ก็อดซิลลา สงครามโค่นจอมอสูร (2002)

ก็อดซิลลา สงครามโค่นจอมอสูร

Godzilla ตัวใหม่ทำให้ JSDF สร้างหุ่นยนต์ตอบโต้จากซากของมอนสเตอร์ตัวเดิม วิญญาณที่กระสับกระส่ายของสัตว์ร้ายถูกค้นพบว่าอาศัยอยู่ในเครื่องจักรในขณะที่นักบินต้องเรียนรู้เพื่อค้นหาคุณค่าในชีวิตของเธอเอง