พยากรณ์วันนี้ มีรักบางแห่ง Forecasting Love and Weather 2022

พยากรณ์วันนี้ มีรักบางแห่ง Forecasting Love and Weather 2022

เรื่องย่อ : พยากรณ์วันนี้ มีรักบางแห่ง Forecasting Love and Weather 2022
เป็นละครรักโรแมนติกคอเมดี้สุดสดใส เกี่ยวกับคนในกรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลี ที่ล้มแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ในทุกๆ วัน โดยเรื่องเล่าถึงจินฮาคยองที่มีปณิธานตั้งมั่นว่าจะไม่มีความรักในที่ทำงานเด็ดขาดหลังที่เธอต้องผ่านการเลิกราอันแสดโหดร้าย แต่ปรากฏว่าเธอกลับเผลอใจไปอยู่ในความสัมพันธ์กับ อีชีอู สมาชิกหน้าใหม่ในทีมที่ดูแตกต่างแต่แสนจะดึงดูดใจในสไตล์ของเขาเอง

 

 

 

Forecasting Love and Weather 2022
It is a romantic comedy love drama. About the people of the Korean Meteorological Department The story tells the story of Jin Ha Kyung, who is determined to never fall in love at work after she goes through a brutal breakup. But it turns out that she's in a relationship with Lee Si Woo, a new member of the team who looks different but is very attractive in his own style.

 

 

2022년 사랑과 날씨 예측하기
로맨틱 코미디 러브 드라마입니다. 기상청 사람들에 대한 이야기는 잔인한 이별을 겪은 후 직장에서 절대 사랑에 빠지지 않기로 결심한 진하경의 이야기를 그린다. 하지만 그녀는 외모는 다르지만 자신만의 스타일이 매우 매력적인 팀의 새 멤버 이시우와 열애 중인 것으로 밝혀졌다.