รักร้ายร้ายของนายหายนะ DOOM AT YOUR SERVICE 2021

รักร้ายร้ายของนายหายนะ DOOM AT YOUR SERVICE 2021

เรื่องย่อ : รักร้ายร้ายของนายหายนะ DOOM AT YOUR SERVICE 2021
ทัคดงกยอง หญิงสาวผู้ทรมานจากโรคที่ไม่มีทางรักษา เธอเหลือเวลาอีกแค่ 100 วันก่อนที่จะตาย เธอจึงขอพรกับดาวให้เกิดหายนะ ไม่ได้ขอเงินหรือชื่อเสียง แม้ว่าสำหรับเธอแล้ว มันเป็นเพียงคำพูดลอย ๆ แต่ดาวก็รับฟังคำขอของเธอ ชายแปลกหน้าชื่อมยอลมังมาหาเธอที่หน้าประตูบ้านและอ้างว่าเขาคือหายนะของโลกนี้ ในฐานะหายนะ หน้าที่ของเขามีเพียงคอยเฝ้ามองมนุษย์ไปชั่วชีวิตและเขาไม่มีความรู้สึกใด ๆ ทั้งสิ้น ละครเรื่องนี้เล่าถึงหญิงสาวที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเวลาที่เหลืออยู่กับชายหนุ่มที่เคยผ่านหายนะที่ดำมืดที่สุด โดยถ่ายทอดผ่านคนสองคนที่แตกต่างกัน แต่เมื่อต้องเชิญความตาย ทั้งคู่ก็เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตในที่สุด

 

 

 

DOOM AT YOUR SERVICE 2021
Tak Dong Kyung, a young woman suffering from an incurable disease. She only had 100 days left before she died. So she prayed for the stars to cause disaster. Not asking for money or fame Even for you It was just a floating word, but Dao listened to her request. A strange man named Myeolmang came to her door and claimed that he was the scourge of this world, as a calamity.His job is to keep an eye on humans for the rest of his life and he has no feelings at all. The drama tells the story of a woman who wants to spend the rest of her life happily with a man who has gone through a dark disaster. the most by conveying through two different people But when you have to invite death They both finally understood the true meaning of life.

 

년 서비스의 파멸 2021
난치병에 걸린 젊은 여성 탁동경. 그녀가 죽기까지 남은 시간은 단 100일. 그래서 그녀는 별들이 재앙을 내리도록 기도했습니다. 돈도 명예도 구걸하지 않고 당신을 위해서라도 떠도는 말이었지만 다오는 그녀의 부탁을 들어주었다. 엽망이라는 낯선 남자가 그녀의 집에 찾아와 자신이 이 세상의 재앙이라고 주장했다. 그의 직업은 평생 인간을 감시하는 것인데 그는 아무 감정도 없다. 드라마는 암울한 재난을 겪은 한 남자와 평생을 행복하게 보내고 싶은 한 여자의 이야기를 그린다. 서로 다른 두 사람을 통해 가장 많이 전하지만 죽음을 불러야 할 때 비로소 두 사람은 진정한 삶의 의미를 이해하게 된다.