รักกันนะคุณสามี BEGIN AGAIN 2022

รักกันนะคุณสามี BEGIN AGAIN 2022

เรื่องย่อ : รักกันนะคุณสามี BEGIN AGAIN 2022
มันบอกเล่าเรื่องราวของซีอีโอหญิงที่มีอำนาจเหนือกว่าและคุณหมอผู้อบอุ่นที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ปลอม ๆ ให้กลายเป็นจริงเนื่องจากเหตุผลในทางปฏิบัติ หลังจากแลกเปลี่ยนคำว่า ‘I do’s’ แล้วพวกเขาก็เริ่มบทใหม่ของชีวิตเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะตกหลุมรัก

 

 

BEGIN AGAIN 2022
It tells the story of a dominant female CEO and a warm-hearted doctor who turns fake relationships into reality for practical reasons. After exchanging 'I do's', they begin a new chapter in their lives as they learn to fall in love. 

 

 

다시 시작 2022
지배적 인 여성 CEO와 실제적인 이유로 가짜 관계를 현실로 만드는 따뜻한 의사의 이야기를 전합니다. 'I do's'를 주고받은 두 사람은 사랑에 빠지는 법을 배우며 인생의 새로운 챕터를 시작한다.