อแมนเดล AMANDLE 2022

อแมนเดล AMANDLE 2022

เรื่องย่อ : อแมนเดล AMANDLE 2022
หลายปีหลังรอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมในวัยเด็ก พี่น้องสองหนุ่มต้องกลายเป็นศัตรูภายใต้กฎหมาย เมื่ออาชญากรรมที่เชื่อมโยงถึงแก๊งกลายเป็นบททดสอบความภักดีที่มีต่อกัน

AMANDLE 2022
Years after surviving a childhood tragedy The two young brothers became enemies under the law. When gang-linked crime becomes a test of loyalty to one another.

아만들 2022
어린 시절의 비극에서 살아남은 지 몇 년 후 두 형제는 율법 아래서 적이 되었습니다. 갱단 연계 범죄가 서로에 대한 충성심의 시험이 될 때